Telefon: 66 14 72 27

Mail: tkt@tkt.dk

Adresse: Landkildevej 60, 5220 Odense SØ

Om TKT A/S

TKT A/S er beliggende Landkildevej 60 i Odense - et inspirerende område med en helt speciel charmerende karakter, som passer rigtig godt i tegnestuens ånd.

Her er højt til loftet på alle måder, utraditionelle løsninger og kreative omtransformeringer, der passer godt til vores profil. 

​Vi har et åbent og kreativt miljø, der dels understøtter vores arbejdsmetoder, stimulerer vores mulighed for at finde inspiration og dels harmonerer med vores personalepolitik, hvor vi vægter et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

​”Hos TKT A/S vil vi gerne være en "tænketank" på vores område.

En arbejdsplads, hvor der er plads til at udvikle idéer.

​Og hvor der er brug for både unge talenter og masser af erfaring. Vi forsøger i alle situationer at være os selv. At tro på det vi ser og på det, vi tegner.”​ Indehaver og Arkitekt MAA Søren Vestergaard​.​

Holdånd

Udover den faglige holdånd, hvor vi løbende efteruddanner os og holder os ajour med den arkitektoniske dagsform, er vi sammen hos TKT også aktive motionsudøvere. Vi træner og dyrker som "Team TKT" bl.a.

løb, spinning og landevejscykling. Team TKT deltager i motionsløb over hele landet og har gennemført bl.a. Berlin Maraton.

​Tegnestuen er flere gange blevet omtalt i medierne, som et eksempel på en virksomhed, hvor der er forståelse for sammenhængen mellem et godt fysisk kondital og et godt mentalt og fagligt kondital.​

Historie

TKT A/S har eksisteret siden 1978 og indehaves af Arkitekt MAA Søren Vestergaard.

Tegnestuen beskæftiger arkitekter, bygningskonstruktører, byggeledere, teknikere og administrativt personale.​

Miljøledelse

Vores miljøledelse omfatter både en intern og en ekstern miljøpolitik med hensyn til anvendelse af ressourcer, arbejdsprocesser og etablering af miljøkvaliteter.

​Tegnestuen har bl.a. i 2006 i forbindelse med opførelse af PET-Center på Odense Universitetshospital udarbejdet Miljøredegørelse i henhold til MiljøForum Fyn - Byggeri’s manual –”Manual til miljøhensyn og miljøredegørelse i byggeri”, november 2003. Tegnestuen blev for arbejdet tildelt et diplom af daværende Miljøminister Conni Hedegaard.​

Kvalitetssikring

TKT A/S har, siden indførelse af kvalitetssikringskrav i offentligt støttet byggeri, haft igangværende projekter/byggerier omfattet af cirkulæret. Vi har således igennem årene udført kvalitetssikring og den nødvendige dokumentation.

​Vi har successivt udviklet vores arbejdsredskaber for kvalitetsstyring i alle firmaets arbejdsfunktioner, blandt andet gennem deltagelse i kurser afholdt af BPS-Centret og P.A.R. Vore kvalitetssikringsmetoder og –målsætninger er formuleret i en kvalitetssikringshåndbog. I en lang række projekter er vores dokumentation for kvalitetsstyring tilpasset bygherreønsker/-metoder.

Vi har endvidere erfaring med dokumentation i forbindelse med rådgivning for entreprenørfirmaer certificeret efter DS/ISO 9000.